Sökning

Bubble Tea -kioski Narinkka-torilla

Bubble Tea -kioski Narinkka-torilla. Kioski kulkee polkupyörällä. Taustalla näkyy lehtipuu punaisine hedelmineen ja sen takana Kampin kappeli, Simonkatu 7. -- digitaalinen kuva, jpg, väri

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Wesander Merja / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Bubble Tea -kioski Narinkka-torilla

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Narinkka-tori. Simonkatu 7.
Datum för ämne
22.09.2019
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G66928
Bildinformation
22.09.2019
Helsinki, Narinkka-tori. Simonkatu 7.
Wesander Merja, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation