Sökning

Itäinen Viertotie (nykyään Hämeentie 163), Vanhakaupunki

Itäinen Viertotie (nykyään Hämeentie 163), Vanhakaupunki. Vanha pumppuhuone Vantaanjoen länsirannalla Vanhankaupunginkosken putouksen luona. Tiilirakennus on nykyään osa Tekniikan museon Voimalamuseota. -- vedos pohjustettu, paperi pahvi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Hausen C. / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Itäinen Viertotie (nykyään Hämeentie 163), Vanhakaupunki

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Hämeentie 163
Datum för ämne
1800 - 1900 -luku vaihde
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G31147
Mått
14x10 P16,5x11
Bildinformation
1800 - 1900 -luku vaihde
Helsinki, Hämeentie 163
Hausen C., Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation