Sökning

Kirkkokatua Nikolainkadun (nykyään Snellmaninkatu) kulmasta länteen

Kirkkokatua Nikolainkadun (nykyään Snellmaninkatu) kulmasta länteen. Oikealla kivimuurin takana on nykyään Suomen Pankin rakennus. Puiden latvojen yläpuolella näkyy ortodoksisen Pyhän Kolminaisuuden kirkon risti. Kadun päässä näkyvän pyöreäkattoisen kivitalon, Fabianinkatu 26, Arkkitehtuuritoimisto von Essen, Kallio, Ikäläinen 1907, omisti Suomen Liikemiesten Kauppaopisto. Nykyään siinä toimii Helsingin yliopiston kielikeskus. -- vedos, paperi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Erico / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kirkkokatua Nikolainkadun (nykyään Snellmaninkatu) kulmasta länteen

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Kirkkokatu 15 -19. Fabianinkatu 26.
Datum för ämne
1919
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G17472
Mått
7x10,5
Bildinformation
1919
Helsinki, Kirkkokatu 15 -19. Fabianinkatu 26.
Erico, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation