Sökning

Näkymä Veijarivuoren puistosta

Näkymä Veijarivuoren puistosta. Taitelijan nimi teokselle: Lauttasaari (Ryssänniemi).; maalaus -- Ryssänniemen eli Länsiulapanniemen kahvilan pihaa. Vasemmalla puurakennus näkyy osittain, edessä kalliota. Takana matalaa piharakennusta. Oikealla heinikkoa ja osin näkyvää piharakenusta. Taustalla näkyvät Johanneksen kirkon sekä Agricolan kirkon tornit.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit laakadia / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
© Kuvasto
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Näkymä Veijarivuoren puistosta

Sparad:
Materialtyp Målning
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
XXVII-976
Mått
10,4 x 14
Anteckningar
o.a. UH-54
Bruk
1954
akvarelli, kuivamuste
Helsinki, Veijarivuoren puisto
Heikkinen, Uno, Tekijä
Ämnen
Klassifikation