Sökning

Kaisaniemen metroasema; Helsinki

Helsingin metron suunnittelu alkoi jo 1940 -luvulla pikaraitiotien hahmotteluna. Esikaupunkiliikenteen suunnittelukomitea piti vuonna 1958 valmistuneessa mietinnössään tarpeellisena metron rakentamista Helsinkiin. Suunnittelukomitea selvitti eri vaihtoehtoja metroväyliksi ja metron kuljetusvälineeksi. Varsinainen metrotoimikunta nimitettiin vuonna 1959. Kesti kuitenkin kymmenen vuotta ennen kuin virallinen päätös metron rakentamisesta tehtiin. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti metrolinjan rakentamisesta Kampin ja Itäkeskuksen välille vuonna 1969. Osan lopullista metrorataa muodostaneen koeradan rakentaminen alkoi saman vuoden syyskuussa ja rata valmistui vuonna 1971. Metroradan rakennustyöt valmistuivat pääosin vuoden 1976 lopussa. Kampin ja Itäkeskuksen välisen rataosuuden varteen oli alun perin suunniteltu yhdeksän asemaa. Metroliikenteen alkaessa kesäkuussa 1982 asemista olivat valmiina Hakaniemen, Herttoniemen ja Kulosaaren asemat. Siilitien ja Itäkeskuksen sekä Rautatientorin asemat olivat vielä osittain rakenteilla, mutta valmistuivat vuoden 1982 kuluessa. Kampin asema valmistui maaliskuussa 1983 ja Sörnäisten asema vuoden 1984 syyskuussa. Itäkeskuksesta metro ulotettiin edelleen Myllypuroon ja Kontulaan, joiden asemat valmistuivat syksyllä 1986. Vuonna 1986 päätettiin metroradan jatkamisesta koillisessa edelleen Kontulasta Mellunmäkeen ja lännessä Ruoholahteen, mikä ennakoi metron mahdollista jatkamista Lauttasaaren läpi Espooseen. Mellunmäen asema valmistui vuonna 1989, mutta Ruoholahti vasta vuonna 1993. Alkuperäiseen asemasuunnitelmaan kuulunut, mutta säästösyistä rakentamatta jätetty Kaisaniemen metroasema valmistui vuonna 1995. Vuosaareen asti metro ulottui vuonna 1998, jolloin valmistuivat Puotilan, Rastilan ja Vuosaaren metroasemat.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Valokuvaaja Sakari Kiuru HKM / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 14.1.2002
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kaisaniemen metroasema; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
Arkkitehtitoimisto Kontio - Kilpiä - Valjento Oy, Pääsuunnittelija
Tillverkning

Helsinki,
Helsingin kaupunki, Rakennuttajat
Bruk
1995
Käyttöönottovuosi
Klassifikation