Search

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Ostoskeskukseen kuului alunperin neljä erillistä osaa. Jalopeurantien varrella oli suorakaiteen muotoinen massa ja sen eteläpuolella kolme pienempää osaa. Vuonna 1973 kaksi Jousimiehentien puoleista rakennusta yhdistettiin ja niihin rakennettiin uimahalli. Samaan aikaan rakennettiin ostoskeskuksen länsipuolelle päiväkoti tontille 7 ja Jousimiehentien suuntaisesti seurakunnan tiloja tontille 6. Lisärakentamisen seurauksena ostoskeskus sai suljetun sisäpihan. Suunnitelmat teki arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumppanit. Ostoskeskusta laajennettiin vuonna 1976 uimahallin ja seurakunnan rakennuksen väliin sijoitetulla myymälärakennuksella. Suunnitelmat tehtiin arkkitehtitoimisto Björkstam, Heino ja Kostiainen Ky:ssä. Uudisrakennuksen julkisivuissa käytettiin pesubetonia, puhdasvalubetonia ja moniruutuisia teräskehyksisiä ikkunoita. Vuonna 1977 uudisosan ja uimahallin väliseen käytävän katteeseen tehtiin valoaukot. Rakennuksessa on vuosien varrella tehty useita liiketilojen käyttötarkoituksen muutoksia ja sisätilojen uudelleen järjestelyitä. Rakennukseen on myös kiinnitetty useita erilaisia mainoslaitteita. Muotokieleltään, materiaaleiltaan ja värimaailmaltaan rakennus edustaa 70-luvun suunnitteluihanteita. Rakennuksen otsalistaa verhoaa saumattu sininen pelti, muut osat ovat sileäksi valettua maalaamatonta betonia, käytävien katoissa on siniseksi maalatut liimapuukannattajat ja betonipilarit. Vanhimmassa osassa on siniseksi maalatut teräsikkunat. Uudemmassa osassa teräsikkunat ovat alkuperäisestä poiketen kuusijakoiset. 1 Alkuperäinen ostoskeskuksen rakennus koostui neljästä eri rakennuksesta, joista kolme neliönmuotoista olivat rivissä Riimusauvantielle päin ja niiden jatkeena oleva neljäs, suorakaiteenmuotoinen rakennus on Jalopeurantien suuntainen niin, että rakennuksen pääty on Riimusauvantielle päin. Myöhemmin kaksi Jousimiehentien puoleisinta rakennusta yhdistettiin ja niiden viereen Jousimiehentielle rakennettiin uusi rakennus.

Rights holder Helsingin kaupunginmuseo
Credits Mira Vierto / Helsingin kaupunginmuseo
Date taken 12.07.2002
Material usage rights
CC BY 4.0
QR Code

Material provided by

  • Helsinki City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?
The terms and conditions of Helsinki City Museum images published in Finna are given separately for each image. Images marked with CC BY 4.0 can be freely downloaded and used as long as the names of the photographer/artist (if known) and Helsinki City Museum are mentioned. The user is responsible for respecting copyright and privacy. Using portraits, for example, in marketing and/or advertising is forbidden without permission from the person pictured. More detailed licensing terms can be found on the Creative Commons licensing website.

Images marked with © Kuvasto are copyrighted. You can browse them freely, but any further use of the images is forbidden without express permission. The images have been published online in compliance with the Art Collections Online contract between Kuvasto and the Finnish Museums Association. You can request more information on the terms governing further use directly from Museoliitto (the Finnish Museums Association).

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Saved in:
Content Type Building
Organisation Helsinki City Museum
Design
1971
Arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumpanit, Pääsuunnittelija ; Insinööritoimisto Erkki Juva, Insinööritoimisto Olavi Pohjalainen, Muu suunnittelija
Created
1971; 1
betoni betoni, pesubetoni
Helsinki, Jousimiehentie 3
As. Oy Siltalehmus ja Siltalämpö Oy, Rakennuttajat
Used
1972
Käyttöönottovuosi
Subjects
Classification