Sökning

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Ostoskeskukseen kuului alunperin neljä erillistä osaa. Jalopeurantien varrella oli suorakaiteen muotoinen massa ja sen eteläpuolella kolme pienempää osaa. Vuonna 1973 kaksi Jousimiehentien puoleista rakennusta yhdistettiin ja niihin rakennettiin uimahalli. Samaan aikaan rakennettiin ostoskeskuksen länsipuolelle päiväkoti tontille 7 ja Jousimiehentien suuntaisesti seurakunnan tiloja tontille 6. Lisärakentamisen seurauksena ostoskeskus sai suljetun sisäpihan. Suunnitelmat teki arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumppanit. Ostoskeskusta laajennettiin vuonna 1976 uimahallin ja seurakunnan rakennuksen väliin sijoitetulla myymälärakennuksella. Suunnitelmat tehtiin arkkitehtitoimisto Björkstam, Heino ja Kostiainen Ky:ssä. Uudisrakennuksen julkisivuissa käytettiin pesubetonia, puhdasvalubetonia ja moniruutuisia teräskehyksisiä ikkunoita. Vuonna 1977 uudisosan ja uimahallin väliseen käytävän katteeseen tehtiin valoaukot. Rakennuksessa on vuosien varrella tehty useita liiketilojen käyttötarkoituksen muutoksia ja sisätilojen uudelleen järjestelyitä. Rakennukseen on myös kiinnitetty useita erilaisia mainoslaitteita. Muotokieleltään, materiaaleiltaan ja värimaailmaltaan rakennus edustaa 70-luvun suunnitteluihanteita. Rakennuksen otsalistaa verhoaa saumattu sininen pelti, muut osat ovat sileäksi valettua maalaamatonta betonia, käytävien katoissa on siniseksi maalatut liimapuukannattajat ja betonipilarit. Vanhimmassa osassa on siniseksi maalatut teräsikkunat. Uudemmassa osassa teräsikkunat ovat alkuperäisestä poiketen kuusijakoiset. 1 Alkuperäinen ostoskeskuksen rakennus koostui neljästä eri rakennuksesta, joista kolme neliönmuotoista olivat rivissä Riimusauvantielle päin ja niiden jatkeena oleva neljäs, suorakaiteenmuotoinen rakennus on Jalopeurantien suuntainen niin, että rakennuksen pääty on Riimusauvantielle päin. Myöhemmin kaksi Jousimiehentien puoleisinta rakennusta yhdistettiin ja niiden viereen Jousimiehentielle rakennettiin uusi rakennus.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Mira Vierto / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 12.07.2002
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Siltamäen ostoskeskus; Jousimiehentie 3; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1971
Arkkitehtitoimisto Pentti Ahola ja kumpanit, Pääsuunnittelija ; Insinööritoimisto Erkki Juva, Insinööritoimisto Olavi Pohjalainen, Muu suunnittelija
Tillverkning
1971; 1
betoni betoni, pesubetoni
Helsinki, Jousimiehentie 3
As. Oy Siltalehmus ja Siltalämpö Oy, Rakennuttajat
Bruk
1972
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation