Search

Munkkivuoren ostoskeskus; Raumantie 1; Helsinki

Helsingin Kauppakamari järjesti 1957 Pohjois-Munkkiniemen suunnittelukilpailun. Kilpailu oli ensimmäinen lajissaan Suomessa. Palkintolautakunta jakoi ensimmäisen palkinnon prof. A. Pernaja, arkkit. N-H Sandell ja P. Pernaja, arkkit. yliopp. J. Kivikoski ehdotukselle "Vinoilu pois". Myymälätilojen lisäksi kokonaisuuteen kuului kaupungin virastotiloja, konttoritorni sekä elokuvateatteri. Ratkaisun yleisvaikutelmaa pidettiin rauhallisena ja sopusuhtaisena. Arkkitehtonisesti ehdotuksella katsottiin olevan kaikki mahdollisuudet edelleen kehittelyyn. Rakennuksen ensimmäinen vaihe perustui laadittuun kilpailuehdotukseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin kolme erillistä etelänpuoleista paviljonkia, niitä vastapäätä suorakaiteen muotoinen massa sekä sommitelman luoteiskulmaan lämpökeskus. Rakennusten väliin jäi piha, jonka itäpäässä oli kolme kioskinoppaa. Pihan keskellä oli pyramidinmuotoinen näyttelyvitriini. Rakennusten otsalistat oli maalattu punaisiksi. Ostoskeskusta laajennettiin pian valmistumisen jälkeen, kun suunnitelmaa täydennettiin 1962 pihan länsipuolen sulkevalla uudisosalla. Sen maanalaiseen pohjakerrokseen oli sijoitettu varastotiloja, alapiha, grilliravintola ja mm. ampumarata sekä varaus metroasemaa varten. 1. kerroksessa oli myymälätiloja, konditoria ja kahvila, alapihalle johtava liukumäki ja porrastettu katsomo. Samalla lämpökeskusrakennusta, jonka toisessa kerroksessa oli alunperin kaksi asuntoa, laajennettiin länteen ja se liitettiin uudisrakennukseen. 1963 kolme pihan itäpäädyn kioskinoppaa yhdistettiin yhtenäiseksi liiketilaksi. 1968 muutettiin entinen vitriini makkarakojuksi arkkitehtitoimisto Juhani Kivikosken suunnittelemana. Ostoskeskuksen peruskorjaus alkoi vuonna 1994, jolloin tehtiin rakennuksen sisäisiä huoneistomuutoksia ja rakennettiin maanalainen pysäköintihalli. Piha-alueella sijainnut suurehko vesiallas täytettiin ja pyramidimainen vitriini purettiin. Suunnittelijana toimi arkkitehtuuritoimisto Timo Vuori Oy. Samalla keskuspihan itäreunassa sijainnut entinen kolmen kioskin muodostama rakennus ja vanha lämpökeskuksen piippu purettiin. Entisen vitriinin paikalle rakennettiin uusi kioskin ja IV-laitehuoneen sisältämä mainostorni. Piha ja käytäväalueet pinnoitettiin betonilaatoin, pihalle lisättiin istutuslaatikkoja ja toripaikkoja. Itäisimmäm paviljongin Huopalahdentien puoleiseen päätyyn tehtiin ajoluiska uuteen maanalaiseen pysäköintihalliin. IV-konehuoneet lisättiin läntisen ja pohjoisen osan katolle. Myös pihavarastot korvattiin uusilla. Paikoitusalueen reunassa sijaitseva mainostorni pystytettiin vuonna 1999. Viimeisin muutos on itäisessä paviljongissa sijaitsevan pankin laajennus olemassa olevan kattorakenteen alle, joka tehtiin vuonna 2000. Muutos ei näy rakennuksen julkisivuissa. Ostoskeskukseen on lisäksi alusta saakka kiinnitetty useita valomainoksia ja liikekilpiä. Samoin sisäseinien siirtoja ja liiketilojen käyttötarkoituksen muutoksia on tehty useita. Elävä ja vetovoimainen. Ostoskeskuksessa toimivat kahden suuren elintarvikeliikkeen lisäksi mm. kirjakauppa, 2 pankkia, suutari, Alko, apteekki, kultaseppä, valokuvausliike, optikkoliike, Tiimari, vaateliikkeitä, kemikalio, pesula, musiikkikoulu, vakuutusyhtiö, 2 kukkakauppaa, kenkäkauppa ja Kelan toimisto. Ostoskeskuksen pääjulkisivuna voidaan pitää Raumantien puoleista osaa, jonka muodostavat kolme paviljonkimaista massaa. Niitä yhdistää toisiinsa seiniin ripustettu, keveä katos. Pääosin lasiset julkisivut tekevät paviljongeista valoisia ja ilmavia. Paviljonkien pyöristetyt matalat pyramidikatot ovat huopakatteisia ja niiden huipulla on lyhdyt. Pohjoissivun pitkä rakennusmassa on tasakattoinen. 1994 tehdyssä peruskorjauksessa otsalistat verhottiin valkoisella Luja-opal-julkisivulevyllä, ja katosten räystäät muutettiin muovipinnoitetuksi pelliksi. Takajulkisivuissa on vaaleanharmaaksi maalattua pystylaudoitusta ja suojamuurit ovat ohutrapattua betonia ja harkkoa. 1 - 2 kerrosta. Aukion länsipuolen sulkevat osat ovat kaksikerroksisia. 1962 suunnitellun laajennusosan sisätilat sijoittuvat osittain maanalaiseen kerrokseen. Liiketilat sijoittuvat kaksikerroksinen sisäpihan ympärille. Tilaa valaisevat konstruktiiviset kattoikkunat. Ostoskeskus koostuu kolmesta erillisestä paviljonkimaisesta massasta, pohjoispuolen pitkän suorakaiteen muotoisesta massasta ja pihan sulkevasta länsipuolen rakennuksesta. Osien väliin muodostuu piha. Rakennuksen luoteiskulma on kaksikerroksinen, muut osat ovat yksikerroksisia. Piha avautuu itään.

Rights holder Helsingin kaupunginmuseo
Credits Mira Vierto / Helsingin kaupunginmuseo
Date taken 04.07.2002
Material usage rights
CC BY 4.0
QR Code

Material provided by

  • Helsinki City Museum
    • Any questions or feedback related to the material?
The terms and conditions of Helsinki City Museum images published in Finna are given separately for each image. Images marked with CC BY 4.0 can be freely downloaded and used as long as the names of the photographer/artist (if known) and Helsinki City Museum are mentioned. The user is responsible for respecting copyright and privacy. Using portraits, for example, in marketing and/or advertising is forbidden without permission from the person pictured. More detailed licensing terms can be found on the Creative Commons licensing website.

Images marked with © Kuvasto are copyrighted. You can browse them freely, but any further use of the images is forbidden without express permission. The images have been published online in compliance with the Art Collections Online contract between Kuvasto and the Finnish Museums Association. You can request more information on the terms governing further use directly from Museoliitto (the Finnish Museums Association).

Munkkivuoren ostoskeskus; Raumantie 1; Helsinki

Saved in:
Content Type Building
Organisation Helsinki City Museum
Design
1957; 1959
Antero Pernaja, Juhani Kivikoski, N-H. Sandell, Pertti Pernaja, Pääsuunnittelija ; Uudempi osa : Antero Pernaja, Juhani Kivikoski, N-H. Sandell, insinööritoimisto Simula, Niiranen ja R. Mäenpää, Muu suunnittelija
Created
1959
Betoni Paviljonkien runko on suunniteltu muuntautumiskykyiseksi. Neliöpohjaiset rakennukset on katettu neljän betonipilarin varassa lepäävällä kuorirakenteella. Kuoren ja alas lasketun sisäkaton väli on varattu installaatioita varten, samoin kuin lattian alle on jätetty noin 120 cm korkuinen tila. Kaikkia sisärakenteita voidaan liikutella vapaasti. Järjestelmään liittyvä seinärakenne on seuraava: kantavan ja samalla mittatarkan liitososan muodostavat 20 x 40 mm teräsputket. Näiden välissä lepää 40 mm lastulevystä valmistettu seinäelementti tai lasi tai ovi. (Arkkitehti 12/1960) Pohjoispuoleisen osan rakenteet on ilmeisesti toteutettu samalla tavalla. Lännenpuoleisen, myöhemmän osan runko on betonia.
Helsinki, Raumantie 1
Munkkivuoren ostoskeskus Oy, Rakennuttajat
Used
1959
Käyttöönottovuosi
Subjects
Classification