Särkkä illansuussa; maalaus

Etualalla Kaivopuiston rantaa, jossa pensaita ja kaksi hahmoa, luultavasti lapsia. Taustalla Särkkä.

Materialets användarrättigheter
© Kuvasto
QR-kod

Materialet erbjuds av

Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Särkkä illansuussa; maalaus

Sparad:
Materialtyp Målning
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
D76-5
Mått
27,5 x 41,5 x 2,2, ei kehystä
32,3 x 46,7 x 3,5
Anteckningar
o.a. V.S-B. -40
Bruk
1940
öljy kankaalle
Helsinki, Särkkä
Soldan-Brofeldt Venny, Tekijä
Utställningar
Mieliala Helsinki 1938-1945, HAM.18.10.2019-1.3.2020.
Ämnen
Bildinformation G38871 Hyvönen Markku 2018 HKM, dia,