Sökning

Entinen virtauslaboratorio, Imatran Voima Oy; Katariina Saksilaisen katu 9. Ponaistenniemenpolku 1; Helsinki

Imatran Voiman tutkimustoimintaan liittyvän virtauslaborotorin ensimmäinen vaihe liittyy mm. Oulujoen valjastamiseen. Vuonna 1946 valmistui ns. pikkuhalli, jossa tehtiin voimalaitosten fysikaalisia pienoismalleja, joiden avulla veden virtaamista tutukittiin. Vesi halliin johdettiin puuputkea pitkin kosken niskalta. Hallin lattia tehtiin mahdollisimman alas, jotta saataisiin mahdollisimman suuri korkeusero virtausmalleja varten. Pikkuhallin lattia oli alkujaan hiekkaa, johin kanavat kaivettiin ja betonoitiin. 1959 valmistui ns. iso halli. Sitä tarvittiin suurten hankkeiden: Kemijoen valjastaminen, Pohjolan patoaltaat, Saimaan kanava, satamat ja myös Päijännetunnelin suunnittelua varten. Hallien välissä ylhäällä on suuri kolmiosainen tasauskouru, johon suurilla pumpuilla (100 l / s) pumpattiin lattian alla olevista 300 neliömetrin suuruisista säiliöistä vettä. Hallin lattia oli hiekkaa, johon kanavat kaivettiin ja betonoitiin. Vesi laskettiin tarkkaan nopeus mitaten ylhäällä olevasta kourusta. Otaniemessä Teknillisessä korkeakoulussa ei ollut virtauslaboratoriota, joten teekkarit kävivät täällä tekemässä ohjelmatöitään. 1979 hallien väliosan 1500 mm syvä kattokouru poistettiin lumen kerääntymisen ja vuotokohdan poistamiseksi. 1989 Pikkuhallin kattoristikot vaihdettiin liimapuisiksi. Syntyneeseen korkeaan tilaan mahtui Loviisan ydinvoimalaitoksen pienoismalli. Vuonna 2003 rakennuksen käyttö päättyi, toiminta lopetettiin tarpeettomana. Rakennuksen nykyinen omistaja osti rakennuksen vuonna 2007. (Tiedot peräisin arkkitehti Lauri Soraisen tekemästä haastattelusta 4.7.2007, jossa hän haastatteli vuodesta 1963 lähtien rakennuksessa työskennellyttä laboratoriomestari, rakennusmestari Yrjö Tuokkolaa.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Entinen virtauslaboratorio, Imatran Voima Oy; Katariina Saksilaisen katu 9. Ponaistenniemenpolku 1; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
Aarne Ervi, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1946; 1959

Helsinki, Katariina Saksilaisen katu 9. Ponaistenniemenpolku 1
Imatran Voima Oy, Rakennuttajat
Bruk
15.6.2021
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation