Sökning

Päärakennus; Peltokyläntie 4; Helsinki

Pitkä, horisontaalinen julkisivu on vaakalaudoitettu ja maalattu punamullalla. Julkisivun keskiosassa molemmin puolin on ristipääty. Eteläpäädyn lasikuistin ikkunoissa on käytetty vaihtelevaa vinoruudutusta. Julkisivun ikkunoiden leveydet ja listoitusmallit vaihtelevat. Pohjoispäädyssä on uusi invaluiska, samoin pääoven vasemmalla sivulla. 1 1/2 Sisätilat osin säilyneet, huonejakoa muutettu käytön vaatimusten mukaan. Keittiö alkuperäisellä paikalla. Pitkän keskikäytävän varrella huoneita molemmin puolin, ruokasali ja keittiö rakennuksen keskiosassa. Ruokasalissa korkea peltikuorinen kamina. Koneellinen ilmastointi keittiöön lisätty 2000-luvun alussa.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum lokakuu 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Päärakennus; Peltokyläntie 4; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1887
Tillverkning
1888
kivi hirsi
Helsinki, Peltokyläntie 4
Bruk
1888
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation