Sökning

Navetta; Peltokyläntie 4; Helsinki

Siltamäen palvelutalon historiikin mukaan kivinavetta on vuodelta 1927. Kookas, vaaleaksi maalattu L-muotoinen tiilirakennus, mansardikatto, joka osin huopaa ja osin peltiä. Erikoispiirteenä on sisäkulmaan sijoitettu ullakon ajoluiska. Rakennus on 1900-luvun alun maatalousrakentamisesta edustava esimerkki. 2 Joitain muutoksia sisätiloissa. Ullakolle rakennettu lämmintila verstaaksi.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum lokakuu 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Navetta; Peltokyläntie 4; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Tillverkning
1888
tiili
Helsinki, Peltokyläntie 4
Bruk
1890-luku
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation