Sökning

Pehtoorin talo; Kirkonkyläntie 99 A; Helsinki

Talon pihapiiriin liittyy pieni, 1-kerroksinen, puinen, taitekattoinen piharakennus. Mineriittilevyllä päällystetty harjakattoinen omakotitalo, jossa luoteisjulkisivussa katettu kuisti. 1 1/2

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum lokakuu 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Pehtoorin talo; Kirkonkyläntie 99 A; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Tillverkning
betoni
Helsinki, Kirkonkyläntie 99 A
Bruk
1940-luku
Käyttöönottovuosi
Klassifikation