Sökning

Kalevankatu 16; Helsinki

Katurakennus. Laajat muutostyöt Kirjavälitys Oy:lle 1955-56, arkkitehtitoimisto Niilo Kokko ja Kauko Kokko, ja 1958 A. Nyman. Pohjavahvistus v. 1971. Victor Hartwall rakennutti tontille virvoitusjuomatehtaansa (perustettu v. 1836) 1800-luvun loppupuolella. Tehdas toimi tontilla 1930-luvulle. Nelikerroksinen katurakennus linnamaisine tiilisine julkisivuineen edustaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteen historistista arkkitehtuuria. Julkisivujen ikkunat on ryhmitetty huonejaon mukaisesti. Historiallisten tyylien leimaaman julkisivun pohjakerros erottuu sokkelimaisen squared rubblen takia ylemmistä punatiilisistä kerroksista. Rakennuksen katujulkisivut edustavat nk. kertaustyylien ja kansallisen tyylin murrosvaihetta, mutta ovat kuitenkin tyyliltään suurimmaksi osaksi pohjoiseurooppalaista gotiikkaa ja renessanssia.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 20.11.2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kalevankatu 16; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1902
Polon ja Georg Wasastjerna, Pääsuunnittelija ; Niilo Kokko ja Kauko Kokko. A. Nyman., Muu suunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Kalevankatu 16
Bruk
1900 -luku
Käyttöönottovuosi
Klassifikation