Sökning

Annankatu 18. Lönnrotinkatu 10.; Helsinki

Oy Tilgmann Ab:n painotalon säilyneet rakennukset ovat vain osa tontin monivaiheista rakennushistoriaa. Vanhimmat tontilla olevat rakennukset purettiin Olli Kuusen laajennuksen tieltä. Oy Tilgmann Ab:n painotalon ensimmäinen rakennus Lönnrotinkadun varrella rakennettiin v. 1919 arkkitehti W. G. Palmqvistin laatimien piirustusten mukaan. Oy Tilgmann Ab:n painotalon kuusikerroksinen laajennus Annankadun varrelle rakennettiin kahdessa vaiheessa. Annankadun ja Lönnrotinkadun kulma v. 1937 ja Annankadun jatke vv. 1950-52. Uudet hissit vv. 1961-62, arkkitehti W.G. Palmqvist ja v. 1967 arkkitehti Kai Palmqvist. 1970-luvun aikana tehtiin useita pohjanmuutoksia, arkkitehti Kai Palmqvist. Peruskorjaus vv. 1976-83, arkkitehti Olli Kuusi. Oy Tilgmann Ab:n painotalo muutti Espoon Suomenojalle vuoden 1975 tienoilla. Oy Tilgmann Ab:n entisen painotalon vanhempi ja nuorempi rakennus muodostavat arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Rakennuksen tiilijulkisivut on jäsennelty tiililimityksin ja niukoin koristeaihein. Rakennuksen vertikaalipainotteisessa nelikerroksisessa tiilijulkisivussa on käytetty runsaasti koristeaiheita. Julkisivussa on vapaamuotoisesti käytetty klassistisia aiheita.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 28.11.2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Annankatu 18. Lönnrotinkatu 10.; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1937; 1950-52
W. G. Palmqvist, Pääsuunnittelija ; Kai Palmqvist. Olli Kuusi., Muu suunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Annankatu 18. Lönnrotinkatu 10.
Bruk
17.5.2021
Käyttöönottovuosi
Klassifikation