Sökning

Lönnrotinkatu 12; Helsinki

Sisätiloja muutettiin v. 1998, arkkitehtitoimisto CJN. Ikkunoiden lasitus v. 2000, Tapani Leppälä. Viisikerroksisen 1990-luvun asuin- ja toimistorakennuksen julkisivu on kiillotettua punaista graniittia. Ulkonevat erkkerit ja kulmikkaat parvekkeet rytmittävät nauhaikkunoin varustettua julkisivua. Rakennuksessa on punagraniittinen torni. Kolmiomuoto toistuu parvekkeissa ja yksityiskohdissa. Ensimmäisessä kerroksessa on liikehuoneistoja. Porrashuoneiden sisäänkäynnit on korostettu portaaleilla.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 28.11.2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Lönnrotinkatu 12; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1990
Tapani Leppälä, Pääsuunnittelija ; Arkkitehtitoimisto Tapani Leppälä. Arkkitehtitoimisto CJN., Muu suunnittelija
Tillverkning
teräsbetoni
Helsinki, Lönnrotinkatu 12
Bruk
17.5.2021
Käyttöönottovuosi
Klassifikation