Sökning

Kalevankatu 32, piharakennus; Helsinki

Korotus kahdella kerroksella v. 1913, arkkitehtitoimisto Palmqvist ja Sjöström. Muutos painoksi v. 1922, H. v. Bagh ja P.J. Pärnänen. Muutostyöt painoksi v. 1927, arkkitehti W.G. Palmqvist. Korjaus ja muutos toimistotaloksi v. 1977-79, arkkitehtitoimisto Pohjanpelto ja Suomala. Kalevankatu 32:n piharakennus, nykyinen WSOY:n kouluosasto, rakennettiin v. 1885 kylpylaitokseksi. Valmistuessaan rakennuksessa oli Helsingin ensimmäinen uima-allas. Kylpylä suljettiin v. 1922, jolloin se muutettiin kirjapainoksi ja kirjasitomoksi. Kirjapaino toimi talossa vv. 1922-78. Rakennus on esimerkki teollisuuskäytössä olleesta piharakennuksesta.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sanna Granbacka / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 12.12.2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kalevankatu 32, piharakennus; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1885
Elia Heikel, Pääsuunnittelija ; Arkkitehtitoimisto Palmqvist ja Sjöström. H. v. Bagh ja P.J. Pärnänen. W.G. Palmqvist. Pohjanpelto ja Suomala., Muu suunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Kalevankatu 32, piharakennus
Bruk
17.5.2021
Käyttöönottovuosi
Klassifikation