Sökning

Katariina Saksilaisen katu 11 B; Helsinki

Nelikerroksinen, vapaasti seisova , julkisivultaan rapattu ja aumakattoinen, ulkoasultaan 1950-luvulle tyypillinen kerrostalo. Kulmissa ulosvedetyt parvekkeet. Ullakkokerroksen kulmassa iso, sisäänvedetty terassi. Tiilikatto. 4

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sari Saresto / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Katariina Saksilaisen katu 11 B; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
Aarne Ervi, Pääsuunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Katariina Saksilaisen katu 11 B
Imatran Voima, Rakennuttajat
Bruk
1953
Käyttöönottovuosi
Klassifikation