Sökning

Villa Gammeli; Viikintie 3 C; Helsinki

Vaakalaudoituksella vuorattu, vaaleaksi maalattu kaksikerroksinen puuhuvila. Harjakatto, ikkunat pieniruutuiset. Rakennuksen itäpuolelle umpikuisti. 2

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Sari Saresto / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 2007
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Villa Gammeli; Viikintie 3 C; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1933; 1934
Tillverkning

Helsinki, Viikintie 3 C
Imatran voima, Rakennuttajat
Bruk
28.7.2021
Käyttöönottovuosi
Klassifikation