Paja; grafiikka

Hattupäin mies työskentelemässä työpöydän ääressä. Oikealla tulisija.

Materialets användarrättigheter
© Kuvasto
QR-kod

Materialet erbjuds av

Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Paja; grafiikka

Sparad:
Materialtyp Grafik
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
XXVII-2561
Mått
36x27,5 (44,5x34,5)
Anteckningar
va II 6/30 T. p.l'a. oa Reino harsti
Bruk
1937
viivasyövytys
Helsinki,
Harsti Reino, Tekijä
Ämnen